Akutt konsultasjon/undersøkelse hos tannpleier

kr 500,00

Akutt undersøkelse hos tannpleier (inntil 30 min).

Kategori: