DU KAN FÅ DEKKET KOSTNADER VED TANNBEHANDLING

Vi hjelper deg med det praktiske dersom du har krav på refusjon.

Dersom du har sykdom som gir rett til stønad ved tannbehandling, så har du samme rett til refusjon hos oss i Budapest som du ville fått hjemme i Norge.

Forskjellen er at norske klinikker ofte har en såkalt «direkte-refusjon» og avtale med HELFO. I utlandet er denne ordningen ikke mulig, og man må derfor søke i etterkant av behandlingen for å få refundert det beløpet du har krav på. Vi tilrettelegger søknadsprosedyren for deg på klinikken ved blant annet at vi har integrert Helfo sine skjema i våre systemer. Dette er gjort i samråd med Helfo slik at alt er strømlinjeformet for deg som pasient.

I praksis betyr dette at du hos oss i Budapest betaler for tannbehandlingen, og sender søknaden om refusjon når du kommer hjem. Tannlegene/spesialistene våre fyller ut og gjør klart alle nødvendige papirer og dokumentasjon for deg, slik at det er enkelt å videresende dette til Helfo når du får dem. Spør oss gjerne om du har noen spørsmål angående dette. Det er norske faste takster/satser som legges til grunn for hvilken refusjon som gis for tannbehandling.

Hva kan du få dekket?

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og av den grunn har krav på støtte fra Helfo. Det er definert 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad fra Helfo. Du finner oversikten her.

Beregning etter takster

Refusjon for tannbehandling gis etter faste takster/satser, og det er da de norske takstene/satsene som legges til grunn.

Ordningen kommer som et resultat av Eu domstolens tidligere avgjørelse hvor det fremgår at helsetjenester som ikke er definert som sykehusbehandling skal behandlings likt i hele EØS-området. Dette betyr at man også kan utføre en rekke andre medisinske behandlinger og undersøkelser hos oss og få dette refundert fra Folketrygden.
Det er Helfo som vil administrere refusjonskravene. De har laget et skjema for norske pasienter som utfører tannbehandling i annen EU land, og som da kan ha krav på refusjoner fra folketrygden. Forutsetningen for refusjon er at din tannsykdom er definert som varig.

Budapest Klinikken AS er jevnlig i dialog med Helfo. Vi har tilrettelagt all søknadsprosedyre for deg på klinikken ved blant annet å integrere Helfo sine skjema inn i vårt pasientsystem. Dette er gjort i samråd med Helfo slik at alt er strømlinjeformet for deg som pasient.

Forutsetningen er at du oppfyller kravene til det som myndighetene har definert som varige tannsykdommer. Eksempler på dette er periodontitt, og bruksisme (tanngnissing). Svært mange nordmenn kan i utgangspunktet tilfredsstille kravene. Både periodontitt og bruksisme er langt mer utbredt en de fleste er klar over. Ukentlig er vi i kontakt med pasienter som kommer til våre klinikker som ikke var kjente med hvilke rettigheter de har, eller at de i det hele tatt hadde en tannsykdom.

Budapest Klinikken har i motsetning til de fleste av våre konkurrenter, kun autorisert helsepersonell som sykepleiere og leger på vårt kontor i Norge. Våre fagfolk har alle kunnskap og erfaring knyttet til dokumentasjonskrav fra bl.a. Folketrygden. De kjenner også til de ulike sykdoms begrepene og forstår den medisinske termologien, noe som etter vårt syn vil være en stor fordel i denne sammenheng.

Ved å fortsette å bruke nettsidene til Budapest Klinikken AS samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.