Budapestklinikken bytter navn til Nova-Dental

Nova-Dental logo

Pandemien har medført drastiske endringer i verden og den har også hatt stor  innvirkning på våre rutiner. Klinikken i Budapest har vært helt stengt under store deler av pandemien på grunn av reiserestriksjoner.

I Norge har vi hatt  tilnærmet normal drift både i Tønsberg og i Tromsø, med unntak av noen få  måneder. Gjennom gode rutiner og systematisk arbeid har vi vist at det har vært  trygt å gå til tannlegen.  

Ved klinikkene i Tromsø og Tønsberg har vi fokusert på våre norske pasienter.  Det siste året har vist oss hvor viktig det er å ha stabile og fleksible  underleverandører med høy kompetanse til våre klinikker.

Fremover ønsker vi å  fokusere mer på virksomheten i Norge ved å styrke staben og samarbeide med lokale underleverandører . For å tydeliggjøre endringen vil de norske klinikkene bytte navn til Nova-Dental fra 1. september 2021.  

Driften ved klinikken i Budapest er overdratt til vår mangeårige og gode  islandske samarbeidspartner. Klinikken har som en følge av dette endret sitt  navn til „Islenska Klinikin Budapest”.  De første islandske pasientene har allerede kommet til klinikken og  behandlingene har startet. Snart åpner muligheten seg for norske pasienter også.  Ta gjerne kontakt på kontakt@budapestklinikken.no ved spørsmål.  

Nova-Dental vil samarbeide med Islenska Klinikin Budapest, markedsføre og  formidle tannhelsereiser gjennom det norske selskapet Budapestklinikken Ungarn AS. Balint vil være på kundesenteret, og på hotellet (Aquaworld) vil du  møte det samme dyktige teamet av norsktalende kundekonsulenter, tannleger  og spesialister som tidligere.  

Som et ledd i virksomhetsoverdragelsen vil Islenska Klinikin Budapest få tilgang  til journaler for tidligere pasienter og oppbevare dette ihht gjeldende lovverk. Pasienter som ønsker å reservere seg mot dette kan gi beskjed til:  kontakt@budapestklinikken.no 

Pasienter som kommer til Nova-Dental kan få behandling i Norge, men om det er  ønskelig kan vi også lage et kostnadsoverslag for behandling i Ungarn. Vår pasientansvarlig Balint Horvath vil være behjelpelig med informasjon rundt  dette.  

Pasienter som skal ha årskontroller etter behandling i Ungarn kan få dette  godkjent hos Nova-Dental.  

Nova-Dental vil som norske klinikker fortsatt ha fokus på Oralkirurgi i tillegg til  vanlig tannbehandling. Vår oralkirurg Tatyjana Skolnyik vil fortsatt komme til  Norge ca 1 gang pr.mnd.  
  

Nova-Dental vil bruke Unident, Vestfold Dental (Tønsberg) og Hugo Ellingsen  (Tromsø) som sine leverandører av protetikkarbeider. Vi satser med dette på  lokale leverandører med høy kompetanse og god service.  

Våre klinikker i Norge har fått flere nyansatte og vi kan nå tilby behandling til  langt flere pasienter enn tidligere.  
  
Med ønske om en riktig god sommer til alle våre kunder, vi gleder oss til å se deg  på klinikken igjen.  

Husk våre klinikker er åpne i hele sommer.