garantibestemmelser

Trygghet og mulighet for oppfølging

Våre fagfolk bruker produkter av høyeste kvalitet. Budapestklinikken kan derfor tilby gode garantier sånn at du kan føle deg trygg. Samtidig er det viktig at du som pasient tar noen forholdsregler og passer på dine nye tenner. Gjør deg kjent med garantibestemmelsene før start av behandling.

BehandlingGarantitidBemerkning
Kroner/Bro/Fasetter5 årIkke midlertidige
Porselensinnlegg -inlays/onlays5 årIkke midlertidige
Implantater10 årKun på produkt; implantatskrue og abutement
Delprotese, flyttbare erstatninger for kombinasjonsarbeid, klikkproteser3 årIkke midlertidige
All-on-4 protese 3 år
Helproteser 1 årIkke midlertidige
Fyllinger, komposittfyllinger1 årIkke midlertidige

Når gjelder garantien?

Garantien gjelder i det antall år som er oppgitt i tabellen ovenfor. For andre behandlinger som ikke er oppgitt i tabellen vil behandlende tannlege/spesialist oppgi det antall år garantien gjelder, før behandling avtales og igangsettes. Et år er definert som den 365. dagen fra avsluttet behandling.

Som kunde må du også merke deg at enkelte behandlingstyper kan kreve årlig kontroll for at garantien skal gjelde. I særskilte tilfeller kan det være nødvendig med kontroll flere ganger i året, for eksempelvis ved tannkjøttsykdom hvor hyppig oppfølging og rens er avgjørende for godt resultat. Årlig sjekk er godtatt når denne er gjort hos Budapestklinikken i Tønsberg, Tromsø eller Budapest.

*Tannlege/spesialist kan anvise/anbefale kontroll flere ganger i året hvor det er særskilt grunnlag for dette, for eksempelvis ved tannkjøttsykdom hvor hyppig oppfølging og rens er avgjørende for god munnhygiene og god prognose og lang levetid på produkter og kontroll. Ekstra sjekk utover årlig sjekk bør gjøres lokalt, og dokumentasjon må fremvises ved eventuell garantisak.

Særskilte merknader;

 • Garanti for kroner og broer omfatter ikke tenner som broer eller kroner er festet til, for eksempel hvis de er eller blir rotbehandlet, sementert fast i, eller hvis de må slipes til. Pasient må være oppmerksom på at det er risiko for traume på tann; det er ca. 10-15 % sjanse for at tenner som er behandlet med krone/bro eller innlegg må rotfylles etter endt behandling eller i fremtiden. Dette dekkes ikke av garantien.
 • Garantien dekker løsnede tenner i tannproteser, samt løse eller defekter i faste tannerstatninger. Dette er forutsatt at det er utført en årlig kontroll og ingen avvik i punkter fra garantibetingelsen.
 •  Budapestklinikken gir ikke garanti for midlertidige tannbehandlinger og/eller erstatninger (fyllinger, proteser, kroner, broer).
 • Garantien omfatter ikke rebasering. Rebasering må forventes som følge av naturlige forandringer i munnhulen ved bruk av protese og rebaseringer må gjøres regelmessig etter endringer i kjevebein/munnhule.
 • Garantien skal godkjennes/fastsettes etter en undersøkelse hos behandlende tannlege/spesialist ved Budapestklinikken.
 • Garanti på protetikk innbefatter ikke pasientens subjektive synspunkt på fornøydhet. Pasienten har i forkant av innsetting av permanent protetikk, godkjent eksempelvis form, farge og utseende og skal ha varslet tannlegen i forkant om ønsket endring. Ved misnøye av protetikk av denne art i ettertid, er kostnader av eventuelle endringer eller nytt arbeid, noe pasienten selv må dekke.
 •  Ved konstatert periodontale sykdommer, skal pasienten selv sørge for tilstrekkelig og optimal munnhygiene og nødvendig forebyggende behandlinger som for eksempelvis tannrens og oppfølging hos lokal tannpleier/tannlege, i tillegg til årlig sjekk ved Budapest Klinikken. Pasienten er klar over nødvendighet av rens hver 6. måned.
 • Garanti vedrørende Diabetes sykdom; studier har vist svekket forbindelse mellom bein og implantat hos diabetes-pasienter. Prosedyre ved klinikken er blodsukker-test før hver implantatinnsettelse. Er resultatet over 10 mmol/l, vil Budapestklinikken nekte behandling. Er resultatet under 10 mmol/l, kan Budapestklinikken utføre implantatinnseting på pasientens ønske, men Budapestklinikken gir ingen garanti.
 •  Pasienten skal ha lest, og har selv ansvar for å sette seg inn i informasjon beskrevet i Budapestklinikkens «pasienthåndbok».

Dersom eventuelle problem etter tannbehandling oppstår**, må pasienten umiddelbart varsle Budapestklinikkens kundeservice på telefonnummer 413 81 000 i normal åpningstid (ved helg/helligdag varsles det første virkedag). Ved eventuelle garantisaker må Budapestklinikken kontaktes snarest pr. telefon 413 81 000, alternativt gjennom kontaktskjema på nettsiden hvor problemet beskrives nøyaktig og med bilde(r) når mulig. Budapestklinikken kontakter vedkommende samme dag, alternativt neste normale arbeidsdag.

**Kundeservice er alltid tilgjengelig, og det er bedre at du tar kontakt èn gang for mye enn for lite. Minner om at dersom du venter for lenge for å rapportere din sak, eller utelater informasjon, kan garantien falle bort.

Garantien faller bort;

 • Dersom pasienten ikke følger overnevnte angående årlig kontroll.
 • Hvis pasienten har forsømt munnhygiene. Budapestklinikkens tannleger/spesialister vil undersøke og gjøre vurdering om munnhygienen er tilstrekkelig.
 • Hvis pasienten ikke har fulgt tannlegens instruksjoner og anbefalinger, for eksempel;
  • Der tenner og munnhule ikke skånes etter behandlingen
  • Hvis rengjøring av tannarbeidet (implantater, helproteser, delproteser, kroner, broer m.m.) ikke er i samsvar med tannlegens instrukser.
  • Hvis pasienten ikke returnerer til klinikken, eller sørger for kontroller/sjekk flere ganger i året når dette er anbefalt.
 • Hvis pasienten røyker, vil garanti ikke være gjeldende for innsatte tannimplantat eller tannerstatning som er festet til implantat.
 • Hvis pasienten ikke følger anbefalte tid for opphold i Budapest, for eksempel;
  • Hvis pasienten mot anmodning forlater klinikken før siste justering og tilpasning er gjennomført (selv om protesen er tillaget).
  • Hvis tannlege anviser for eksempel 5 virkedager, skal man eksempelvis komme søndag og reise igjen lørdag.
 • Hvis tannkjøttet eller kjevebenet svekkes. Dette skal vurderes hos våre tannleger ved klinisk undersøkelse og ved å sammenligne nyere røntgen med tidligere CT/røntgenbilder.
 • Hvis pasienten går vesentlig opp eller ned i vekt (med 20 % av kroppsvekt når behandling er gjennomført) i løpet av en kortere tidsperiode på 1 år og innen garantitiden.
 • I tilfeller hvor pasienten har diagnostisert følgende behandlingskrevende sykdommer som er ubehandlet, fortiet eller at det oppstår under behandlingsforløpet; dette gjelder diabetes og beinskjørhet. Garanti frafaller også dersom behandling med cellegift eller stråling gjøres under eller etter behandlingen i garantiperioden.
 • Hvis annen tannlege har utført korreksjoner eller annen tannbehandling på tannarbeid som pasienten har fått utført ved Budapestklinikken og som ikke er godkjent på forhånd av Budapestklinikken. Eventuelt kan vi dekke kostnadene, men garantien faller bort.
 • Budapestklinikken er ikke ansvarlig for eventuelle uforutsette rotfyllinger som måtte være nødvendig og oppstår etter at en tann/tenner er preparert for krone og/eller bro. I enkelte tilfeller kan det oppstå såkalt traume etter at tenner er preparert for krone/bro. Dette behandles normalt ved at aktuell tann rotfylles. Budapestklinikken er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som ikke var synlige klinisk eller ved hjelp av røntgenbilder på behandlingstidspunktet. Dette gjelder også problemer som man ikke kunne forutse eller påberegne i forbindelse med behandlingen på Budapestklinikken.

Prosedyrer ved garanti;

 • Pasienten skal straks noe oppstår ta umiddelbart kontakt med Budapestklinikkens kundeservice for å gi nødvendig informasjon om sak. Pasienten må vente på bekreftelse og instruksjoner fra kundeservice om videre forløp.
 • Dersom pasienten blir bedt om å gå til lokal tannlege for reparasjon, dekker Budapestklinikken reparasjon for inntil kr. 1500,-. Kvittering sammen med journal og dokumentasjon på diagnose og utført behandling sendes via Budapestklinikkens nettside og dets kontaktskjema. Reparasjon skal utføres innen 1. måned fra beskjed fra Budapestklinikken.
 • Dersom pasienten blir bedt om å returnere til Budapest, vil kundeservice opplyse om antall virkedager som må settes av og når reise kan skje. Pasienten må selv bestille reisen, hvor kvittering medbringes til klinikken. Eventuell refusjon av reise og dekning av hotell vil skje etter undersøkelse hvor behandlende tannlege/spesialist konstaterer garantisak. Ved tilfelle dekker Budapestklinikken reise med inntil kr. 2000,- (gjeldende fom 17.02.20). Budapestklinikken dekker da også enkeltrom ved hotell Aquaworld (eller annet hotell/overnatting med inntil kr. 400,- pr/natt hvor kvittering må foreligge for refusjon i ettertid).